Трето мече е спасено днес от РИОСВ - Смолян в рамките на по-малко от 10 дни. То отново е намерено в района на Чепеларе в близост до главен път Пловдив - Смолян, съобщиха от екоинспекцията.

По време на спасяването му са се включили и служители от ТП Държавно горско стопанство "Хвойна". По мнение на експертите от РИОСВ-Смолян, най-вероятно мечето е братче или сестриче на спасеното в петък, което бе открито също край главния път край Челепеларе.

Уловено е без да се използва упойка. До този момент не е открита майка на мечетата.

МОСВ се свърза с фондация "Четири лапи" и мечето вече пътува към Парка за танцуващи мечки в с. Белица, където ще бъде настанено и ще му се окажат необходимите грижи.

Още след първия случай на намерено мече, РИОСВ - Смолян изпрати писма на Регионална дирекция по горите - Смолян и Южноцентрално държавно предприятие /ЮЦДП/ за проверка на районите и за засилване на контрола по Закона за лова и опазване на дивеча и проверка на издадените разрешителни за лов.

В резултат на това, инж. Здравко Бакалов - директор на ЮЦДП, е разпоредил оглед в района, проверка на издадените разрешителни за лов, както и преглед на записите от камерите, разположени в близост до местата, където са открити мечетата. По негови думи, към момента не са установени обстоятелства, от които да се направи извод за бракониерство.

С цел цялостно решение на проблема, включително и поради зачестилите щети и среща на мечки с хора, в понеделник ще се проведе работна среща между директорите на РИОСВ, ЮЦДП и РДГ. Ще бъдат набелязани решения за засилен контрол върху бракониерството, мерки за опазване на защитения вид, както и оптимизирането на съвместната работа при нанесени щети от мечки върху селскостопанското имущество.