Авторът на получила популярност снимка на интересен природен обект най-после разкри местонахождението му. 

Преди повече от шест години медийни информационни сайтове публикуваха любопитна снимка на обекта в полите на Рила. Самата снимка е направена през декември 2006 година от дистанция около 500 метра.

Както личи от релефа на заснетия обект, висок около, а може би и повече от сто метра, той сякаш по игра на природата наподобява, пресечена на върха огромна антична пирамида, а при една допустима широта на въображението и на "вкопана" летяща чиния, отбеляза адв. Цветан Цветанов, който ни изпрати и снимката. След публикациите имаше дори условни наименования на феномена "пирамидална летяща чиния", припомня той.

Пирамидална пресечена структура в Рила планина

Снимка: Цветан Цветанов

Според автора на снимката има макар и малка теоретична възможност, това да е обект, създаден в древността с намесата на човека и да е непроучен и неизвестен досега античен или по-късен археологически артефакт. Тази възможност си струва да бъде проучена, смята адв. Цветанов.

Къде се намира обектът

Поради нормалната предпазливост от злонамерено нарушаване целостта на обекта от потенциални иманяри при изпращането за публикация на една от снимките, той не посочи точното местонахождение на обекта. Сега обаче го прави - обектът е недалеч от автомагистрала "Струма", при строителството на която бяха открити археологически находки.

Местонахождението на природния обект е отдясно (възвишения, с които започват полите на Рила) на пътното трасе между град Кочериново и преди село Мурсалево след излизане от разклона за Рилски манастир по посока на стария път за София.

Цветан Цветанов изрази мнение, че новото публикуване на снимка на обекта би породило евентуално добронамерена експертна дискусия дали обектът е природен или пък "изкуствен" феномен. И в двата случая проучването на обекта би имало като резултат превръщането му в потенциална туристическа атракция, като се има предвид близостта до автомагистрала "Струма". Стойността на евентуалното откритие би се увеличила, ако обектът се окаже нещо повече от природно образувание.

Една от пирамидите в Босна

Снимка alternativnahistorija

Авторът на снимката приложи за сравнение и фотография на една от световноизвестните пирамиди - тази в Босна и Херцеговина.