Екипът на ускорителя LHC (Large Hadron Collider - Голям адронен колайдер) проведе първите сблъсъци на частици с енергия 450 гигаелектронволта. Новината беше съобщена на официалния сайт на европейския институт CERN, който ръководи проекта.

Преди седмица учените вече сблъскаха два снопа частици, но това беше единствено с цел проверка на работоспособността на ускорителя. Малко след новите научни опити, експериментите отново бяха прекратени, поради повреда в системата за охлаждане на супермагнитите, които ускоряват сноповете частици в огромния 27 километров комплекс.