Строежът на небостъргача "Златен век" в София е официално спрян. Това обявиха от ДНСК със съобщение в сайта си. Дори и да обжалват пред Административния съд, инвеститорите от "Артекс" няма да могат да възобновят работата преди окочателното произнасяне.

Ето го цялото съобщение от ДНСК:

На 15.04.2019г. от началника на ДНСК е издадена заповед на основание чл.224 от Закона за устройство на територията за цялостно спиране на строеж "Златен век", извършван от "Артекс инженеринг" АД.

Днес заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта.

За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.