В "Топлофикация София" ЕАД се е състояла среща на изпълнителния директор на дружеството инж. Александър Александров с представители на фирми, извършващи услугата дялово разпределение на топлинната енергия във връзка с организацията и провеждането на кампанията за отчет на уредите за дялово разпределение. Това съобщиха от столичното топлофикационно дружество.

"Въведеното извънредно положение отложи началото на отчетната кампания тази година. Предвид спазването на сроковете, определени в Наредба номер Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката, топлинните счетоводители се ангажираха да увеличат екипите си, за да успеят да отчетат уредите за дялово разпределение в сградите навреме и така да компенсират забавянето. При посещение на домовете на клиентите отчетниците ще спазват всички мерки за безопасност и ще носят лични предпазни средства. Те ще удостоверяват самоличността си със служебни карти", уточняват от столичната "Топлофикация".

Съгласно нормативните разпоредби до 10 юли топлинните счетоводители трябва да извършат отчетите на индивидуалните уреди за дялово разпределение, а до 15 юли - да изготвят изравнителните сметки на потребителите.

Крайният срок за допълнителни отчети, възражения и рекламации по изравнителните сметки, е до 31 август. След този срок няма да се приемат възражения и рекламации с искане за допълнителен отчет и за преработване на изравнителните сметки. Клиентите, които не могат да бъдат отчетени дистанционно, имат право на две дати за безплатен отчет на уредите, като посещението на едната дата трябва да бъде в извънработно време. Ако потребителите нямат възможност да осигурят достъп за отчет на една от посочените дати, трябва да се свържат своевременно с топлинния си счетоводител и да заявят дата за допълнителен отчет, който се заплаща според ценоразписа на съответната фирма, напомнят от "Топлофикация-София".

Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

Потребителите трябва да заявят пред обслужващия ги топлинен счетоводител по какъв начин желаят да получат изравнителната си сметка - чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или на адреса на имота, намиращ се в сграда-етажна собственост. Ако не бъде заявен начин на получаване, сметките ще бъдат предоставени по пощата на адреса на имота, се посочва в съобщението.