Пред Детския медицински комплекс в район "Овча купел" утре ще бъде представена новата инвестиция в детска болница, в размер на 1,9 млн. лв. и ще бъде връчен сертификат "Клас В", съобщиха от Столичния общински съвет.

Сертификатът за "Клас В" се дава за построяването на Детски медицински комплекс с болнично детско отделение и поликлинична част в кв. "Овча купел". Предвижда се да бъде изградена нова сграда за извършване на специализирани извънболнични и болнични консултативно-диагностични, лечебни, профилактични и здравно-промотивни дейности за деца от 0 до 18 г.

Медицинският комплекс ще е на два етажа, със застроена площ 598 кв.м. и обща разгърната застроена площ от 2 200 кв. метра.

Центърът ще предлага интегриран социално-здравно-психологически пакет, предназначен за деца от раждането до навършено пълнолетие, приемни семейства, както и за семейства от маргинализирани групи, уязвими социални групи и социално изолирани общности.