София започва 2024 г. с над 176 млн. лева за подобряване на условията, в които учат, играят, спортуват и се развиват децата, съобщи кметът на София Васил Терзиев на своята Фейсбук страница.

Нови 57,9 млн. лева добавяме в София към инвестициите в училища и детски градини, този път по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027 на Министерство на образованието и науката, пише столичният кмет.

Равносметката за тази година до момента - към осигурени инвестиции по тази програма имаме още 3,9 млн. лева одобрени по друга програма на Министерството на образованието и науката (МОН) за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки. И към тях добавяме над 115 млн. лв., заложени в капиталовата програма на Столичната община за строеж на нови детски градини, ремонти на училища, детски ясли и градини, възстановяване и ремонти на детски площадки в междублокови пространства и спортни площадки, която очаква гласуване в Столичния общински съвет, като част от Бюджет 2024, отбелязва Терзиев.

Той информира, че по последната програма на МОН са одобрени за финансираме 15 проекта на училища и детски градини на обща стойност 57,9 млн. лева.

Общо 10 училища, в районите "Витоша", "Студентски", "Панчарево", "Младост", "Изгрев", "Възраждане", "Слатина" и "Лозенец", от които шест са общински училища, ще разполагат с 46,9 млн. лева за изграждане на нови учебни корпуси, физкултурни салони, многофункционални зали, библиотеки, информационни центрове и оборудване.

Нови 4129 места в София ще помогнат няколко училища в София да преминат към едносменен режим на обучение.

С общо 11,1 млн. лева ще разполагат в районите "Витоша", "Слатина", "Искър" и "Младост", с които ще бъдат осигурени нови 587 места в детски градини и яслени групи, информира кметът. Ще бъдат финансирани пет детски градини - две в район "Слатина" и по една - в останалите четири района.

В 23 училища от 15 района в София ще бъдат вложени други 3,9 млн лева за на изграждане 15 нови открити спортни площадки, в седем училища ще бъдат направени ремонти и едно училище ще направи основен ремонт на физкултурния си салон. Средствата се отпускат по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища на МОН.