Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов разпореди извънредна проверка на "Топлофикация София" във връзка к медийни публикации за завишени сметки на потребителите за ноември, съобщиха пресцентъра на регулаторната комисия.

В случай, че в хода на предстоящата извънредна проверка бъдат констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, КЕВР ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки, допълват от регулатора.

След приключване на извънредната проверка на "Топлофикация София" ЕАД, КЕВР ще обяви публично резултатите от нея, се посочва в съобщението.

Ноемврийските сметки за парно са със средно увеличение е с 29 на сто спрямо същия месец за миналата година, сочат данните на "Топлофикация София"

От друеството обясниха причините за по-високите сметки със значително по-ниските температури за периода в сравнение с ноември миналата година. Близо с 4,4 градуса е бил по-студен този ноември в сравнение с миналата година. Средната температура за ноември 2019 г. е била около 9 градуса, а за този е била 5,3 градуса.

Освен това застудяването тази година е започна по-рано, което е наложило и по-ранно стартиране на отоплителния сезон. На 28 октомври тази година стартира отоплителният сезон, а миналата година - на с 5 ноември, т.е. тази година има 4 дни повече с отопление.

Друг важен фактор за по-високото потребление е, че много хора са минали на работа в домашна среда, а учениците са в дистанционна форма на обучение.

Индивидуалното потребление на почти всички абонати ще стане ясно в края на отоплителния сезон. Възможност за разсрочване на текущите сметки няма, но в рамките на сезона не текат лихви по тях, допълниха от дружеството.

Омбудсманът: Такива сметки са недопустими

По-рано и омбудсманът Диана Ковачева поиска от КЕВР проверка на "Топлофикация София" ЕАД заради големия брой жалби и сигнали, които само за два дни са постъпили в институцията от граждани, протестиращи срещу високите сметки за парно за ноември.

В становището си омбудсманът е категорична, че е недопустимо такова драстичното повишаване на разходите на домакинствата за отопление и топла вода и то в условията на извънредна епидемична обстановка и спад на доходите на заетите в редица сектори.

Според омбудсмана силно повишените сметки за ноември 2020 г. са поредното доказателство за необходимостта от спешно намаляване на цените на топлинната енергия още от 1 януари 2021 г. за всички битови клиенти на топлофикационните дружества с основно гориво природен газ.

"Обръщам внимание, че драстичното увеличение на ноемврийските сметки включва завишени цени на природния газ в цените на топлинната енергия. При реална цена на газа за месеца - 28,21 лв./мВтч, в сметките от "Топлофикация София" ЕАД горивото е начислено и се плаща от гражданите по 30,04 лв./мВтч", подчертава доц. Ковачева.

Аргументът на омбудсмана е, че на практика цената на природния газ е по-ниска от това, което потребителите на услугата ще трябва да заплатят и затова настоява тя да бъде съобразена с реалностите.

В писмото си до председателя на регулатора инж. Иван Иванов доц. Ковачева посочва още, че надплащането е за цялото второ полугодие на 2020 г., а не само за ноември.

"Към днешна дата тези средства без съмнение представляват надвзет приход за "Топлофикация София" ЕАД, изваден от джоба на гражданите. Очаквам да определите размера на този надвзет приход и да ме информирате по какъв начин и кога надплатените средства ще бъдат възстановени на крайните клиенти", категорична е доц. Ковачева.

Тя настоява и за спешно преразглеждане на променената през пролетта на тази година Наредба номер 5 за регулиране на цените на топлинната енергия с цел максималното им доближаване до реалностите разходи на топлофикационните дружества.

"Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Наредбата ограничава възможностите за изменение на цените до един път на 6 месеца по време на регулаторния/ценовия период.", пише омбудсманът. Според нея е важно да се предприемат действия 6-месечечният срок да се намали на поне 3-месечен срок - период, който се е прилагал преди тазгодишните промени в Наредбата и е доказано работещ при сегашната система за дялово разпределение с едногодишно отчитане на уредите.

В множество жалби до омбудсмана през последните месеци битови клиенти на "Топлофикация София" ЕАД сигнализират за повишаване на специфичния разход на енергия за подгряване на 1 куб. м топла вода, както и за нарастване на дела на енергията, отдадена от сградната инсталация, посочва още омбудсманът.

"Топлофикация София" ЕАД има задължението да извършва настройка и управление на абонатните станции в съответствие с действително инсталираните топлинни товари на сградните инсталации.

Общественият защитник изтъква, че неспазването на това задължение увеличава загубите на енергия вътре в сградите - етажна собственост, които загуби се плащат отново от гражданите.

В тази връзка омбудсманът поиска от регулатора да извърши извънредна проверка на "Топлофикация София" за спазване на чл. 5, т. 4-8 от действащите Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди. Става въпрос за спазване съответствието между потреблението на топлина енергия в сградата и управлението на абонатните станции.