"Топлофикация София" ЕАД уведомява своите клиенти, че от днес, 30 април 2019 г., започва да спира отоплението в столицата. Така отоплителният сезон 2018-2019 г. приключва, информират от дружеството.

Дружеството отбелязва, че спира отоплението "в изпълнение разпоредбите на чл.3, т. 1 от Наредбата за топлоснабдяване ("Топлопреносното предприятие е длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април") и с оглед преминаването към летен режим на топлоснабдяване",

"Топлофикация София" напомня на абонатите си, че започва кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2018 г. - 30 април 2019 г. Във връзка с това дружеството призовава клиентите да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища, подчертават от "Топлофикация".

Клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището на тези дати, потребителите могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която, обаче, се заплаща според ценоразписа на съответната фирма.