В Съдебната палата в София от днес са в сила нови правила за достъп и ред в сградата, свързани с изтичането на срока на действие на извънредното положение, но при условия на пандемия.

"С молба за търпение, толерантност и разбиране от страна на гражданите и адвокатите към наложените мерки, целящи опазване на здравето и живота на всички хора в сградата, очакваме правилата да бъдат спазвани, за да се осигури нормалната работа на съдилищата", съобщават от ВКС.

От днес влизането в Съдебната палата ще се осъществява по следния начин:

- през служебния вход на сградата откъм ул. "Алабин" ще бъдат допускани единствено магистрати и съдебни служители;

- през главния вход откъм бул. "Витоша" и през входа откъм ул. "Позитано" ще могат да влизат адвокати и участници по дела.

Заповедта на председателя на ВКС предвижда още:

- да не се допускат лица с външна симптоматика на заразяване;

- всички лица, влизащи в Съдебната палата, трябва да носят маски и ръкавици, като в случай че нямат, на входовете да бъдат осигурени и налични такива;

- на входовете да се поставят дезинфектанти;

- в сградата на Съдебната палата да се въведе, където има възможност, еднопосочно движение, като се поставят съответните обозначения за това;

- пред всички гишета на деловодства и регистратури да се следи за спазване на дистанция между лицата съгласно указанията на здравните органи, като не се допуска струпване на хора;

- в адвокатските стаи да се вземат необходимите мерки за спазване на физическа дистанция между лицата.

С друга заповед на председателя на ВКС е наредено:

- считано от 14.05.2020 г., всички съдебни зали в Съдебната палата - София да се отворят за ползване от съдилищата;

- всички съдебни зали да се хигиенизират и дезинфекцират ежедневно от служители на Върховния касационен съд;

- дезинфекцията между съдебните заседания да се осъществява от съответните съдилища.

Съдебните състави на Върховния касационен съд ще заседават съобразно графика на насрочените за разглеждане дела.