Съветът на директорите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, в състав проф. д-р Борис Богов, дм, доц. д-р Димитър Буланов, дм, и доц. д-р Александър Оскар, дм, избра за изпълнителен директор на лечебното заведение проф. Богов.

За председател на Съвета е избран деканът на Медицинския факултет към Медицински университет - София доц. д-р Димитър Буланов, дм., съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В рамките на по-малко от три месеца в Александровска болница се налага смяна на директор за втори път. На 25 юли доц. Димитър Буланов наследи поста от проф. Костадин Ангелов, защото той стана здравен министър. Преди броени дни обаче доц. Буланов оглави Медицинския университет в София и затова не може да продължи да управлява болницата. Това наложи и втората смяна на директора.

Досега Богов бе Началник на Клиника по нефрология в УМБАЛ "Александровска".

Проф- д-р Борис Богов

Снимка: bestdoctors.bg

Проф. д-р Борис Богов, дм, завършва Медицинска академия - София със специалност "Медицина" през 1985 г. Бил е ординатор в болницата в Сандански от 1987 г. до 1989 г. От 1990 г. е асистент по нефрология в Клиниката по нефрология на Катедрата по вътрешни болести към МФ на МУ-София. От 1992 г. има призната специалност по "Вътрешни болести", а от 1994 г. и по "Нефрология". От 2006 г. е хабилитиран доцент, а от 2013 г. - професор. От 2009 г. е ръководител на Клиниката по нефрология на УМБАЛ "Александровска".

Специализирал е в болница "Necker" - Франция, Университета "Kinki University" в Япония, Университета в Грьонинген - Холандия и "Columbia University" - САЩ. Преминал е различни специализации и квалификационни курсове в областта на ултразвуковата диагностика и пункционната бъбречна биопсия. Завършил е и "Здравен мениджмънт".

От 2016 г. до 2018 г. е национален консултант по нефрология, а от 2018 г. е председател на Експертния съвет по нефрология към министъра на здравеопазването. От 2016 г. е председател на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към Националната агенция за оценяване и акредитация. От 2017 г. е заместник-председател на Етичната комисия към УМБАЛ "Александровска".

През 2020 г. е избран за председател на Общото събрание на Медицинския факултет към МУ-София.