След завършилото през пролетта почистване на пилотен участък (Зона 1*) на Борисовата градина от опасни, сухи и гнили дървета покрай основните алеи, Столичната община започва подготовка за извършване на дейности по почистване на Зона 2 (част от лесопарк "Борисова градина" между бул. "Драган Цанков", бул. "П. Яворов", бул. "Цариградско шосе" и ул. "Незабравка").

Дейностите по почистване ще бъдат извършвани на два етапа, поясняват от Столичната община. В първия етап предстои маркиране на опасни, сухи и гнили дървета в лесопарковата част, съгласно становище на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори. Маркирането ще бъде извършено от специалисти към катедра "Лесовъдство" на Лесотехническия университет.

Маркираните на втори етап дървета ще бъдат премахнати от Общинското предприятие "Управление на общински земи и гори". Отпадъците ще бъдат извозени на Инсталацията за зелени отпадъци "Хан Богров".

 


*Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк "Княз-Борисова градина", която е разположена между бул. "Цариградско шосе", бул. "П.Ю.Яворов", бул. "Драган Цанков" и централната алея покрай обсерваторията на СУ "Св. Климент Охридски" в парка.