Липсваща проектна документация на Паметника на съветската армия бави процедурата по преместване на монумента в Музея за социалистическото изкуство, съобщиха от Областната управа

От отговора на Националната галерия става ясно, че евентуално експониране на елементи от монумента в Музея за изкуството от периода на социализма ще е възможно след изготвянето на множество допълнителни експертни оценки и анализи. Необходим е геофизически и геологически анализ на терена и подземната му част, за да се прецени дали монументът може да бъде стабилно поставен. Необходим е и инженерен проект.

По данни от Националната галерия, към момента не са ясни точният диаметър и точното тегло на част от орнаментите на паметника - данни, които задължително трябва да присъстват в проектната документация за изграждането на "Паметника на Съветската армия, посочват от областната администрация.

Тази документация е изискана от Столична община, но от получения отговор става ясно, че необходимите книжа не са открити "след извършена служебна проверка в технически архив на направление "Архитектура и градоустройство", както и че има допустима процедура по възстановяването им.

Обърнато е и внимание на издадената заповед на главния архитект на столицата от март тази година за премахването на разместените и компрометирани облицовъчни плочи с надписа от Паметника, както и ограничаването на достъпа до обекта.

"Спазвайки стриктно буквата на закона, както и поетите ангажименти пред жителите на града, областният управител на област София Вяра Тодева предприема необходимите действия за възстановяване на проектната документация на Паметника, както и за изследване на възможността скулптурните фигури и барелефи от монумента да бъдат експонирани на територията на Националната галерия", посочват от областната администрация, поради което уточняват, че към днешна не могат да се ангажира с конкретен срок за финализиране на проекта в рамките на тази година.