Какви услуги предоставят професионалистите от ВиК услуги София? ВиК проблемите в една сграда могат да се окажат изключително трудни за отстраняване и да изискват специализирано оборудване. В такива случаи е необходима помощта на професионална канализационна аварийна служба, която, като част от предоставяните услуги, може да се справи с всякакъв ремонт на канализационни тръби и много други елементи, част от обширната хидравлична система в съоръжението.

Почистване на канализация

Дефектите, показващи неправилно функциониране на канализационната система в сградата, могат да бъдат опасни и да възпрепятстват използването на съоръжението. В повечето случаи проблемът е запушване, което пречи на тоалетната или на целия канализационен щранг да работи правилно. В такава ситуация е необходимо да се потърсят професионални ВиК услуги в София. Професионалистите от ВиК услуги София са в състояние да отпушват и почистват инсталации или канализационни мрежи по различни методи. Например, ако преценят, че най-добрият вариант е методът под налягане, те ще изберат правилния тип дюза, използвана за този вид работа, благодарение на която проблемът, свързан със запушване и неправилно функциониране, ще бъде бързо отстранен. Тази изключително ефективна форма за отпушване на канали се използва много често.

Модерни решения

При проблем със запушванията на тръбите може да използва и други съвременни решения. Един от методите е използването на електрически устройства - състои се в поставяне на подсилени пружини в канализационните тръби, които след това се завъртат от машината със съответната мощност. Като част от този процес, запушването се фрезова и цялата канализационна тръба се почиства прецизно. Важно е да знаете, че услугите, предоставяни от аварийната служба за канализация, включват и специализирана проверка на инсталациите. Благодарение на това е възможно текущо да се контролират отделните елементи на системата и тяхната ефективност, като е необходимо използването на съвременни камери, които осигуряват възможност за наблюдение на канализационните тръби отвътре.

Водопроводните и канализационни системи, както всяка друга система, могат да дефектират, дори и когато се обслужват редовно. Смяна на налягането на водата в тръбите, липса на вода, чужди предмети в тръбите или износване или повреда на някой от елементите на инсталацията са проблеми, с които се сблъскваме ежедневно.

Професионалистите ВиК услуги София са на ваше разположение при:

  • Монтаж на водопроводни и канализационни системи
  • Монтаж на хидравличната система
  • Монтаж на санитарни инсталации
  • Канализационни услуги
  • Отпушване на канализационната система
  • Почистване на канализацията