Започва прием на документи по програма "Асистирана репродукция", съобщават от общинската администрация в Русе.

Документите могат да се подават до 30 септември, като определената комисия по Програма "Асистирана репродукция" ще разгледа подадените заявления и ще излезе с решение в десетдневен срок след определената крайна дата за прием на документи.

Целевата група, към която е насочена програмата, са двойки /семейство или живеещи във фактическо съжителство/, адресно регистрирани на територията на Община Русе, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата.

Необходими документи:
- Заявление до Кмета на Община Русе /по образец/;
- Декларация до Кмета на Община Русе /по образец/;
- Декларация за съгласие за обработване на лични данни /по образец/;
- Документ за доход /за предходен шест месечен период/;
- Декларация /свободен текст/ за фактическо съжителство;

Информацията за семейно положение и постоянен или настоящ адрес, ще се провери по служебен път.

Медицинска документация:
- Експертно становище - за кандидатстващите по позиция 2 от заявление /по образец/ за процедури по асистирана репродукция/;
- Копие на Заповед за одобрение от Националния фонд за Асистирана репродукция - за кандидатстващите по Позиция 1 от Заявление /по образец/ - за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция/;
- Епикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото и др./;
- Две спермограми - при наличието на мъжки фактор;
- Една спермограма - при наличието на женски фактор;
- Набор от медико-диагностични изследвания.

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларации (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. "Свобода" № 6) или на сайта на Община Русе - http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел "Обществено здраве" към дирекция "Здравни и социални дейности" при Община Русе, стаи № 32 и № 36 (ул. "Черно море" № 2). За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и на GSM 0885397831.