Община Русе обмисля увеличаване на данъка на превозните средства. Причината е завишена ставка на отчисленията към Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, изисквани при депониране на отпадъци, тъй като няма изградена сепарираща и компостираща инсталация. Ако данъкът не бъде увеличен, ще се формира недостиг от 4,4 млн. лева в бюджета за 2020 г., съобщиха кметът на Русе Пенчо Милков и директорът на общинската дирекция "Финансово-стопански дейности" Емилия Пенева.

Милков заяви, че увеличението е крайна мярка. Преди да бъде подложено на гласуване в Общинския съвет - за него вече има предварителното съгласие на общинските съветници от мнозинството, той ще опита да се срещне с министъра на финансите и с премиера.

Кметът и Емилия Пенева обясниха, че вноската на тон отпадък през тази година е била 57 лева, а от идната година ще се повиши на 95 лева.

"Ще се опитам на срещата с министъра на финансите да обясня, че това е нетърпимо като бреме, че затормозява общини като Русе. Ще направя всичко възможно да постигнем разбиране и от идната година за общините да няма такова увеличение, а то да остане на нивото от тази година. Така да плащаме в този размер до изграждането на сепарираща инсталация", каза Милков.

Кметът обясни, че със събраните досега 17 млн. лева по сметка на общината, в РИОСВ може да се изгради сепарираща инсталация.

"След провеждане на разговорите и в случай че не се удовлетворят тези наши желания, разглеждаме като възможност внасяне на тази точка и увеличаване на данъка за автомобилите. В противен случай за общината ще стане невъзможно да изпълнява функции, които са много важни за гражданите. Ще бъдат орязани разходи, които ще се усещат дълго време", обясни Милков.

Той каза още, че данъкът на превозните средства в Русе е възможно най-ниският, по-нисък е от този в градове като Бургас, Стара Загора и Варна.