"Топлофикация - Русе" започна от днес поетапното пускане на парното в града заради прогнозата за трайно застудяване.

Най-напред радиаторите ще се затоплят в детските градини и яслите, училищата и здравните заведения. След това ще започне пускането в домовете и административните сгради. Обикновено в рамките на три дни топлото достига до всички абонати.

Преди повече от месец "Топлофикация - Русе" призова клиентите си да приключат ремонтните дейности на вътрешните отоплителни инсталации и да предприемат мерки по предотвратяване на течове от липсващи радиатори.

И през този сезон дружеството ще използва черни въглища, лигнитни въглища, биомаса - най-често слънчогледови люспи и слама. Не се предвижда оползотворяване на отпадъци РДФ, които се получават чрез раздробяване на нерециклируеми битови и промишлени отпадъци.

Около 18 000 домакинства в Русе се отопляват с парно.