Обществена поръчка за зимно поддържане за 3 800 000 с ДДС по 2 обособени позиции обяви Община Русе. Чистенето от сняг и лед е разделено на "Зимно поддържане на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на Русе" и "Зимно поддържане на общинската пътна мрежа". Срокът е за следващите 4 години. С най-голяма тежест и при двата лота е критерият - срок за почистване на цялата площ в часове.

В чертите на града сумата е за 2 400 000 лева, а по общинската пътна мрежа за 1 400 000 лева с ДДС. Дейностите включват — снегопочистване на пътното платно и тротоари, велоалеи, отбивки и др. Третиране на пътната настилка с различни по химичен състав препарати в зависимост от температурите - луга, сол, химикали и др., както и обработка на пътя с подходящи материали и смеси при мокра пътна настилка и температури под 0 градуса.

Срокът за подаване на документите е 16 август, а тяхното отваряне е на 17 август от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Русе. Споразуменията на фирма "Берус" и консорциум "Пътно поддържане" изтичат на 8 декември 2018 година. Договорът с фирма РПС изтича на 1 юни 2020 година.