Съдия Николинка Чокоева подписа днес акт за встъпване в длъжност "Административен ръководител - председател на Окръжен съд - Русе". Това съобщи пиарът на Русенския съд Светлана Енчева.

Сред официалните гости на тържествената церемония в Мраморната зала на Съдебната палата в Русе бяха членове на Съдийската колегия на ВСС, председателите на Апелативния съд във Велико Търново, на Административния съд в Русе и на районните съдилища на Русе и Бяла, окръжният прокурор и районният прокурор.

Енчева припомни, че на заседанието на Висшия съдебен съвет на 14 февруари тази година, когато съдия Чокоева е избрана, членове от Съдийската колегия на ВСС са изтъкнали притежаваните от нея професионални качества и опит, креативността, енергията и толерантността, с които подхожда към административната работа и при решаване на проблемите.

Съдия Николинка Чокоева има над 23 години съдийски стаж. Кариерата й в органите на съдебната власт започва като младши съдия в Окръжния съд в Русе в периода 21 февруари 2000 г. - 1 януари 2002 г., след което е съдия в Районен съд - Русе, а от 24 септември 2009 г. правораздава в Русенския окръжен съд.