Церемония по именуването на нов маркиращ кораб се състоя на понтон в Русе. На събитието присъстваха инж. Павлин Цонев - изпълнителен директор на ИАППД, заместник-кмета по комунални дейности в Русе Наталия Кръстева, заместник областния управител Валентин Колев депутатът от ГЕРБ д-р Андриан Райков, , председателя на Общото събрание на РУ проф. д-р Велизара Пенчева, гости от Румъния и Австрия, партньори по проекта, представители на Българо-румънска търговско промишлена палата, граждани и др.

Река Осъм, като съседна на река Вит (на която е кръстен другия маркиращ кораб), даде името на най-новия кораб на ИАППД. Традиция на Агенцията е корабите да се кръщават на притоците на река Дунав.

Кръстница беше инж. Галина Василева - директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020.

Корабът "Осъм" е построен в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Неговата основна функция е обозначаването на фарватера с плаващи знаци, което е изключително важно за осигуряване на безпроблемното корабоплаване и предотвратява засядането на съдове в плитчини. Събраните висококачествени данни ще служат при вземането на управленски решения, свързани с речното инженерство, рехабилитация и поддържане на плавателния път.