Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе и "ВиК" ООД извършва съвместно обследване на канализационната система на дружествата "Оргахим" АД и "Оргахим Резинс" АД. Това съобщи главният експерт по "Връзки с обществеността" в екоинспекцията в крайдунавския град Рени Петрова, цитирана от БТА.

На едно от предприятията бяха връчени два акта за нарушения на Закона за опазване на околната среда. Те са за констатирани нередности при извънредната проверка в извънработно време на 21 май.

Рени Петрова уточни, че извънредната проверка е по заповед на директора на РИОСВ Анелия Николова, като в екипа са включени експерти от всички направления.

Проверяват се шахтите по канализационното трасе, с цел проследяване на пътя на отпадъчните води (ОВ) до заустването им в градския канализационен колектор по бул. "Трети март", в Западна промишлена зона. Използвани са цветни, безвредни бои, както за площадковата канализация, така и в цех "Смоли" на "Оргахим Резинс" АД. В отделни части от канализационната система са установени затлачвания с утайки, за което на оператора е дадено предписание за почистването им, съобщи още Петрова.

Тя добави, че е изискан пълен достъп до всички ревизионни шахти, с цел стриктен контрол и заснемане на канализацията със специализирана техника.

До момента е поставена пломба на спирачен кран, до новия склад за готова продукция, с оглед недопускане отклоняването на ОВ от регламентираното трасе, което ги отвежда в съществуващата локална станция.

Паралелно втори екип на РИОСВ - Русе проследява работата на съоръжението за дестилиране на замърсения разтворител, образуван при производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти, каза още Петрова, като уточни, че проверката в двете дружества продължава.