Кризата повлия и на преходния остатък,  съобщава вестник „Утро”. Сега той е 8 милиона лева или два и половина пъти по-малък от преди година.

Субсидията за делегираните държавни дейности е 47,6 милиона лева, а собствените приходи-36,3 милиона. Най-много пари са отделени за образование, здравеопазване и капиталови разходи.