Тримата са обсъдили идеята Община Русе в партньорство с Община Гюргево и подкрепата на правителствата на България и Румъния, да разработят съвместен трансграничен проект за изграждане на високотехнологичен иновационен парк, съобщи Ruse24.bg.
Зам.-кметът Неделчев е потвърдил интереса на общинска администрация към този проект и готовността да участва в разработването му.
Крайният срок за подаване на проектния фиш за идеи по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния е 31 август.