Продължаваме да търсим варианти за неговото ремонтиране и облагородяване. Това може да стане или с концесионер или на основата на публично-частно партньорство. Много пари трябва да се вложат в подлеза, допълни кметът Йотов.