Винаги е трудно да изберем правилния счетоводител, а това е от голямо значение за доброто развитие на нашия бизнес. Живеем във времена, в които счетоводната отчетност става все по-сложна, възникват най-различни казуси и е важно да имаме под ръка експерт, на когото да се опрем при нужда.

Според експерти от Contract.bg, дори и когато всичко е наред и документацията се води изрядно, институциите в наши дни организират чести и детайлни проверки, а в подобно положение е важно да разчитме на добър счетоводител, който поеме тази тежест и да ни позволи ние да си гледаме работата, а в случая - да се посветим на своите пациенти.

Как да изберем подходящата счетоводна кантора

Воденето на счетоводство на лекарски кабинет е доста специфично в редица отношения. Това прави тази дейност трудна за осчетоводяване и ориентиране ако съответната счетоводна къща няма опит в подобна сфера.

Поради тази причина, ако управлявате лекарски кабинет и сте в ситуация да сменяте вашия счетоводител, най-правилно би било да се насочите към кантора, която и в миналото е имала опит в тази област или близките до нея.

Като алтернатива, бихте могли да наемете счетоводна къща, която е имала за клиенти стоматологичен кабинет или дори аптека, които все пак са в област, сравнително близка до вашата.

Не на последно място, важно е да изберете фирма, за която сте сигурни и спокойни, че при възникнал казус ще откликне на вашето запитване. Повечето счетоводни кантори налагат доста сериозни ограничение на месечна база за консултации, така че трябва да изберете фирма, която няма да ви наложи подобни ограничения.

Има ли значение големината на кабинета в ценообразуването

Макар и да не е от първостепенно значение за формирането на крайната цена, има известно значение това колко голям е лекарският кабинет. Така например, едно джипи със сигурност ще плати по-малко за счетоводно обслужване от клиника с няколко кабинета, като разликата идва от броя на служителите и от бройката на документите, подлежащи на обработка на месечна база.

Ако имате въпроси и неясноти, експертите от Contract.bg винаги ще се отзоват на вашите запитвания. Като една от най-утвърдените счетоводни кантори в София, ирмата ще ви предложи подходящ план, който да ви осигури услугите, от които смятате, че ще имате нужда.


Рекламен материал.