Да си адвокат в София не е лесно, най-вече защото конкуренцията е огромна. Всяка година специализираните висши учебни заведения, извеждат над 400+ квалифицирани специалисти на трудовия пазар.

За щастие те имат още доста да учат, но с всяка година този поток от хора се увеличава повече и повече. Като цяло има специализирани адвокати, които се занимават с един или два вида право, и има и генерални адвокати, които се ангажират с по-общ кръг от правни ангажименти.

Днес ще ви разкажем за най-често срещаните видове адвокати в София, това, с което те се занимават и какво тяхната професия може да направи за вас.

Административно право - какво обхваща

Административното право обхваща органите на реда, изпълнителната власт и генералното законодателство свързано с администрирането на държавата.

Това право, в пряк контекст, засяга всеки гражданин дотолкова доколкото неговият живот, малко или много, е ангажиран с администриране на законовите норми в държавата.

Това право, поне в контекста на нашето ежедневие, се ангажира и с изпълнителната власт, което означава ангажимент с органите на реда. МВР и КАТ, например са част от изпълнителната власт - ако имате проблем с тях, то адвокат по административно право ще ви свърши работа.

Адвокат в София по семейно право

Семейното право обхваща всичко от разводи, до казуси свързани с домашно насилие, предбрачни договори, подялба на деца, имущество и прочее.

Тоест, всичко, което обхваща един брак, един адвокат по семейно право може да помогне за неговото разплитане.

Тези адвокати имат особено деликатна работа, тъй като се ангажират най-вече със тежки случаи, които изискват бързо, ясни и добре обмислени решения от страна на адвоката.

Когато става дума за насилие в дома, неговият ангажимент е да докаже, пред съда, че един от двамата партньори е отговорен за този вид тормоз.

Тъй като много често той е емоционален, доказуемостта изисква експертност, която адвокатът може да намери. Подготовката по тези дела отнема време, но реално трябва да бъде абсолютно желязна, тъй като много често има само една възможност.

Освен това, много жертви на домашно насилие, нямат емоционалната стабилност да се поемат последиците от провалено дело. Затова, ако се намирате в такава позиция, за вас е важно да намерите адвокатска кантора като SBKLaw.bg.

Адвокати по търговско и трудово право

Адвокатите по търговско и трудово право са особено специализирани експерти в областта на търговията. Те следят за спазването на договорени търговски договори, както и за създаването на такива договори.

Тяхната дейност е пряко свързана с бизнеса и препитанието на много хора, затова е важно те да бъдат компетентни и опитни в тази сфера. За сигурно, просто изберете SBKLaw.bg.

Реклама