Предложения за промени в Закона за убежището и бежанците, свързани с приемането на България в Шенген, са публикувани на Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Вносител на предложенията е председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Мариана Тошева.

Те са адресирани до правителството и са аргументирано с необходимостта от прецизиране на текстове в съответствие с европейското законодателство, както и оптимизиране на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез отстраняване на несъвършенства в отделни текстове, предава БТА.

Основната цел на настоящия законопроект е да въведе препоръките на Европейската комисия за преодоляване на пречките пред присъединяването на България към Шенгенското пространство като оптимизира производството за международна закрила и по-специално чрез прецизиране на основанията и правилата на провеждане на ускореното производство, пише в мотивите на предложението за промени.

Друга цел, записана в мотивите, е да се осигури въвеждането в действие на временната закрила в България и упражняването на гарантираните от закона права на гражданите, които се ползват от нея.

Въвежда се възможност за подаване на заявление от чужденец за прекратяване на ползването на предоставената му временна закрила.

С проекта се цели укрепване на правните гаранции за защита на правата на непридружените деца, търсещи или получили закрила, чрез допълване и прецизиране на правомощията на особените представителите от Националното бюро за правна помощ.

Цел на проекта е и "въвеждането на понятие за "разделено дете" и придружаващите го лица съгласно българския обичай", пише още в мотивите.

Цели се също уреждане на възможност за подаване на индивидуална молба за предоставяне на хуманитарен статут от разселени граждани при действието на временната закрила, както и опростени правила за разглеждането и съгласуването на тези молби.

С проекта се предлага да бъде въведена възможността регистрационната карта да удостоверява самоличността на чужденеца в случаите, когато тя е безспорно установена въз основа на валиден национален документ за самоличност, издаден от официалните власти в страната на произход.

Създава се също законова предпоставка за приемане от Министерския съвет на наредба за оценката и установяването на възраст.

Проектът предвижда да бъде въведено и задължение на ДАБ да създаде и поддържа единен регистър за чужденците, търсещи или получили закрила на територията на България.

Посочената дата за приключване на общественото обсъждане е 4 февруари т.г.

На този фон лидерът на БСП Корнелия Нинова пита управляващите защо спешно променят Закона за убежището и бежанците след приемането на България в Шенген по въздух и вода. Това се посочва в съобщение, разпространено от пресцентъра на партията.

Вчера по време на пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на партията, Нинова каза, че правителството си служи с дезинформация по темата, свързана с бежанците след решението за присъединяване на България към Шенген по въздух и вода.

"Ако правителството не е поело ангажимент да приемаме обратно бежанци (както те твърдят), защо спешно предлагат промени в Закона за убежището и бежанците. Според тях семействата с деца ще получат семейни помощи и безплатно образование. Бежанците ще бъдат включени в програмата за интеграция на общините и др", пита Нинова и добавя дали са питани кметовете в страната.

Нинова поставя и въпроса, свързан с издръжката на бежанците.

"Колко ще ни струва и с кои пари ще издържате тези бежанци. В бюджетите, които току-що приехте, няма такива - нито в държавния, нито в общинските", добавя лидерът на левицата, цитирана от пресцентъра на БСП.