Кметът Васил Терзиев възложи вътрешен одит на "Център за градска мобилност" (ЦГМ) ЕАД, съобщиха от Столичната община на сайта си. Очаква се одитът да приключи за 45 календарни дни.

Обект на проверката ще бъдат: процедурите за възлагане на обществени поръчки, договори, документи по тяхното изпълнение и плащания; справките от счетоводни регистри, тримесечни и годишни отчети за изпълнението на бизнес-плана на дружеството; годишният финансов отчет и доклад за дейността, заверяването на годишния финансов отчет на дружеството от независим одитор за периода 1 януари 2022 г. - 31 декември 2023 г., както и вътрешните правила и регламенти, документи, свързани с изпълнението и отчитане на транспортната задача, деклариране и заплащане на местни данъци и такси, наемни договори, сключени от ръководството на ЦГМ и др.

"Икономическата стабилност и ефективност на Центъра за градска мобилност имат пряка връзка с качеството на транспортната услуга за всеки софиянец. Важни са и за условията на работещите в градския транспорт, както и за отговорното управление на обществения ресурс", написа кметът Терзиев в профила си във Фейсбук. Той обърна внимание на важността да има пълната картина за състоянието на дружеството, за да бъде предложен план за подобряване на работата му и да се повиши ефективността.

Васил Терзиев каза, че ЦГМ е общинско дружество с принципал Столичния общински съвет (СОС) и изрази очаквания съветниците да подкрепят действията за одитиране и последващите реформи в ЦГМ, след като голяма част от партиите в СОС повдигнаха и защитиха позицията на работещите в градския транспорт за по-добро заплащане. "Това ще бъде отговорна позиция от тяхна страна, която се надявам да прелее в стартиране на работата на СОС", коментира столичният кмет.

Терзиев пише още, че половин милиард лева, или една пета от парите на София, отиват за транспорт, затова е важно да има пълна прозрачност, предвидимост и ефективност в това направление.

Кметът назначи вътрешен одит и в Столичното предприятие за третиране на отпадъци. На 2 януари от пресцентъра на Столичната община съобщиха, че предприятието не изпълнява целта си по предназначение и има потенциален риск, ако не се вземат спешни мерки, София да преживее криза с боклука в следващите три години. Това е установено от новия мениджмънт на завода по една от течащите на място проверки. След това Терзиев каза, че ще изпрати доклада от одита в Софийската градска прокуратура за последващи действия по компетентност.