Първите внесени законопроекти в деловодството на НС вече са факт. Част от тях касаят закриване на спецсъдилищата, преизчисление на пенсии, промените в Закона за личната помощ и в НСО, както и решения за създаване отново на Комисия по ревизия и за изслушване на служебните министри на вътрешните работи и на правосъдието, както и на главния прокурор Иван Гешев.

Вносителите на първите предложения са "БСП за България", "Изправи се БГ!Ние идваме!" и "Демократична България".

Приемни семейства за възрастните

"БСП за България" внесе Законопроект за възрастните хора. Сред акцентите в него е създаване на Национален съвет за възрастните хора към Министерския съвет, гарантиране на достъпа им до здравни услуги, социална подкрепа, продължаване на активния живот и др. Както в предишния парламент, групата отново предлага да бъде въведена опцията за приемни семейства за възрастните хора. "В приемно семейство, по тяхно искане, могат да бъдат настанявани възрастни хора, чиито деца, внуци и роднини по съребрена линия, до втора степен включително, са починали или в неизвестност", записано е в законопроекта.

Безплатни ясли и детски градини

"БСП за България" внася и Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси. Вносителите считат, че безплатните ясли и детски градини трява да бъдат държавна политика. "Кризата с Covid-19 остави много млади хора без постоянни доходи. Ако те не могат да плащат таксите за градини и ясли на своите деца, не могат да пристъпят и към търсене на работа. Получава се омагьосан кръг, в който потърпевши са младите родители" - това е сред мотивите.

Според "БСП за България" безплатните ясли и детски градини са един от начините за стимулиране и на раждаемостта. Според вносителите на общинските бюджети ще струва около 40 милиона лева, за да се гарантира достъпът до детски заведения на деца от всички социални групи.

Два законопроекта за преизчисляване на пенсиите

Увеличаване на пенсиите бе сред лайтмотива в декларациите на партиите в парламента днес. А първите законопроекти за това са на "БСП за България" и "Изправи се БГ!Ние идваме!"

"БСП за България" внася законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който касае преизчисляването на пенсиите. Според вносителите първото, което трябва да се направи е преизчисляването на старите пенсии, като основен принцип в осигуряването трябва да е равнопоставеността и солидарността на осигурените.

Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2017 година, да се преизчислят от 1 юли 2021 г., като индивидуалният коефициент се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната на 2018 г., предвижда законопроектът. Преизчисляването на тези пенсии да се прилага, ако е по-изгодно за лицето, уточняват вносителите.

Според тях не е справедливо при еднакъв осигурителен принос пенсионерите да получават различни пенсии, следствие на единия от компонентите при изчислението им - средномесечен доход за страната през последните 12 месеца към датата на пенсионирането. Затова предложението е всички стари пенсии да се преизчислят предвид средния доход за една и съща година - 2018. Тогава той е бил 890,90 лева.

БСП се мотивират с факта, че много от възрастните хора живеят със средства под линията на бедността и на границата на физическото оцеляване.

За 2021 г. линията на бедността бе определена на 369 лева (месечно), а социалната пенсия е 300 лева. Средната пенсия е около 490 лева. Над 1,3 млн. пенсионери живеят със средства под линията на бедността, подчертават от левицата.

От "Изправи се БГ!Ние идваме!" също внасят законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който цели да създаде баланс между пенсиите на хората, които са се пенсионирали преди 2018 г. и тези след това.

Предлаганото от коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!" преизчисляване на пенсиите би струвало 185 милиона лева на месец.

Ако пенсиите, отпуснати до края на 2019-а, бъдат преизчислени със средния осигурителен доход за 2018 та година, това означава, че 75 на сто от пенсионерите ще получат увеличение, като ще бъде намалена разликата между старите и новите пенсии, сочат сметките на вносителите.

Предлага се още помощ от 120 лева да получат и пенсионерите с пенсии до 300 лева . Средствата вече получиха тези, които са с пенсии между 300 лева и 1 стотинка и 369 лева, колкото е линията на бедност. Това предложение ще осигури по 120 лева на още 733 хиляди пенсионери и би струвало допълнителни 88 милиона лева.

10 работни заплати за второ и трето дете

Друг законопроект на "БСП за България" е този за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи и деца. В него е записано, че размерът на помощ за второ и трети дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10 кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете. Предлага се още помощите за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за 1 клас, както е сега, но и за децата от втори, трети и четвърти клас.

По-високи обезщетения за отглеждане на дете

Петото предложение на социалистите е Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се цели обвързване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст с размера на минималната работна заплата.

"За 2021 г. предвиденото обезщетение е 380 лв. Последно 2014 г. обезщетението беше изравнено с размера на минималната работна заплата. При минимална работна заплата за 2021 г. от 650 лв., всеки месец от осигурените майки се отнемат 270 лв", аргументират се вносителите.

Личен асистент и в празнините дни

"Изправи се БГ! Ние идваме!"  внесе и законопроект за промените в Закона за личната помощ, които връщат отменените в края на миналата година текстове, което ще позволи на хората с увреждания да имат личен асистент и в празничните дни, и след 17:00 ч. в делничните. Увеличава се заплащането на личните асистенти.

А с промените в Закона за НСО се премахва специализираният транспорт за бивши премиери и председатели на парламента, за членовете на Конституционния съд, кмета на столицата и главният прокурор.

Контрол на правосъдния министър върху Бюрото за защита

От "Изправи се БГ!Ние идваме!" внесоха проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. В мотивите е записано, че прехвърлянето на бюрото за защита към главния прокурор е довело до промяна на основната му дейност при защита на лица във връзка с наказателни производства до защита на единствено на главния прокурор, изчерпвайки дейността си единствено с неговата охрана.

"Нещо повече, създаде се паравоенна организация пряко подчинена единствено на главния прокурор", аргументират се вносителите. Така в законопроекта се урежда възстановяване контрола върху бюрото от министъра на правосъдието.

"Прекратяване на практиката за вземане на решения за единствено и еднолично от главния прокурор, разходване на огромни средства за личната му охрана и извършване на дублиращи действия, извършвани по занятие от МВР и ГДИН, но превръщащи бюрото в паравоенна, безконтролна структура, изпълняваща незаконосъобразни разпореждания на главния прокурор в разрез с демократичните принципи", казват още в мотивите си вносителите. Според изчисленията им ще бъдат намалени драстично разходите за транспорт и охрана.

Закриване на специализираните съдилища и специализираните прокуратури

От Демократична България пък внасят проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. С него се цели да се създадат гаранции за независимост от политическо влияние при упражняване на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет при избора на председател на Върховния касационен съд и на председател на Върховния административен съд, както и при осъществяване на кадровите правомощия на съдийската колегия на ВСС.

Със законопроекта се предлага и закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния спецсъд и съответните им специализирани прокуратури.

За закриването на специализираните съдилища и прокуратури, вносителите се аргументират, че за 10-годишния срок на своето действие, те не са постигнали заложените със създаването им цели. "През целия период на тяхното функциониране публичното възприятие е преобладаващо негативно, като се възприемат не като независими органи, а като инструмент на "извънредно правосъдие", което изпълнява политически мотивирани поръчки", се казва още в мотивите.

В законопроекта се предвижда и ограничаване на функциите на прокуратурата извън наказателното производство.

От "Изправи се БГ! Ние идваме!" искат да се възстанови и разшири дейността на т.нар. Комисия по ревизия, както и да бъде създадена нова временна комисия за разследване на полицейското насилие по време на протестите през лятото на 2020 г. и за незаконното подслушване.

Внесено е и искане за изслушване на служебния министри на вътрешните работи и на правосъдието относно главния прокурор Иван Гешев.