Европейската комисия представи днес годишен доклад за прилагането на европейското право за миналата година.

Данните за България показват, че расте броят на неприключилите наказателни процедури, заведени от комисията, като от 39 през 2015 г., миналата година те са били 74. Броят на процедурите за закъсняло въвеждане на европейското законодателство през 2018 г. и 2019 г. е 35, като от тях за миналата година новооткритите са 20.

При новите процедури основен дял имат нарушенията, свързани със законодателството за опазване на околната среда (8), както и за малките дружества, "правосъдие и потребители", превози и движение - по шест. При процедурите за бавно въвеждане на общото законодателство най-често процедурите са в областта на превозите и "правосъдие и потребители" - по четири.

Според сравнителните данни за всички държави от ЕС България е на трето място сред страните с най-много новооткрити процедури за миналата година, като с по-висок брой са само Гърция и Кипър.

Данните показват също, че на равнище ЕС най-често процедури миналата година са били откривани в областите на околната среда, вътрешния пазар и превозите. Сред общия брой на процедурите в ЕС нашата страна е в средата на класацията и втора по количество проверявани нарушения за късно въвеждане на европейското законодателство.