Депутатите приеха промени в Закона за обществените поръчки на второ четене, след като миналия петък гласуваха част от предлаганите в закона изменения. С някои от приетите тогава текстове бяха повишени стойностните прагове за възлагане на обществени поръчки.

Днес народните представители гласуваха изменения в раздела, свързан с координиране на контролните практики. Досега в закона беше записано, че се създава постоянно действащ експертен съвет за сътрудничество с участието на представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция.

С приетите промени се създава постоянно действащ експертен консултативен съвет към министъра на финансите с участието на представители на Министерството на финансите, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз". За участие в работата на съвета се канят и представители на Сметната палата. При необходимост в заседанията на съвета могат да се привличат представители на други институции с компетентност по обсъжданите въпроси.

Съветът анализира прилагането на закона и издава насоки с цел уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи. Насоките са със задължителен характер за прилагане от всички органи, осъществяващи контрол по възлагането на обществени поръчки, включително и тези включени в системата за управление и контрол на средствата от Европейския съюз. Съставът на съвета се определя със заповед на министъра на финансите, а дейността му се урежда с правила, утвърдени от министъра на финансите.

Част от гласуваните текстове бяха относно дефиниции за екологични изисквания и изключителни обстоятелства.

Някои от разглежданите законодателни предложения бяха свързани с доставки на монетни заготовки за евромонети, което предизвика дебат във връзка с отхвърления от парламента референдум за запазване на българския лев.

Маргарита Махаева от "Възраждане" коментира, че явно с управляващите не се разбират на български език:

"Ние очакваме Конституционният съд да се произнесе по допустимостта на референдума за запазване на лева като единствена официална парична единична до 2040 г. Какви евромонети какви 5000 тона?! Изобщо как можем да инкомпорираме в закона да гласуваме доставка на заготовки за евромонети, при условие, че съдът не се е произнесъл. Това е обида към тези 604 000 души, които ясно изразиха волята си да има референдум, да се гласува запазване на българския лев. Не можете да се правите, че не е провеждала тази подписка".

Съпартиецът ѝ Златан Златанов я допълни. "Не случайно в контекста на предстоящите местни избори се приема и този Закон за обществените поръчки. Защото както вие, така и родолюбците в залата знаем, че България е колониална територия на няколко трансгранични транснационални корпорации, които източват националните ни активи, посредством местната колониална администрация, която третира българите като туземци. Отдавна е известно, че местната колониална администрация беше захлебвана в продължение на последните 20 години посредством еврофондовете, които не отиваха по предназначение целево, а в джобовете на тези предатели, които ни управляваха. Случаят с евромонетите е аналогичен с този с 30-те сребърника, с които Юда е извършил предателството към нашия Спасител Исус Христос", направи аналог Златанов.

Искрен Митев обвини депутатите от "Възраждане", че лъжат от трибуната. Казахте, че сте събрали 600 000 подписа, но от справката на ГРАО се оказа, че 22% оит тях са невалидни. Или Цончо Ганев се е подписал 200 000?! Когато говорите за ЕС, българските граждани също са европейски граждани. Ако ви притеснява, че това решение ще бъде взето преди решението на Конституционния съд, законът може да се промени. Но ме съмнява той да се произнесе в полза на референдума, защото защото изтекоха записи как знаете, че това е противоконституцуонно решение, но го правите като част от предизборната си кампания".

Заместник-председателят на парламента Никола Минчев направи забележка на депутатите от "Възраждане", които по време на изказването на Митев подвикваха от място.

В крайна сметка промените на второ четене бяха приети, а законът влиза в сила в двумесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на някои текстове.

Васил Пандов: НС за пореден път гласува изменение в законодателството в противоречие с правото на ЕС

Гласуваните на второ четене промени в Закона за обществените поръчки ядосаха народния представител от парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Васил Пандов, според когото Народното събрание (НС) за пореден път е гласувало изменение в законодателството, "което е в противоречие с правото на ЕС".

Пандов отбеляза, че от години срещу България има наказателна процедура от Европейската комисия относно неравнопоставеното положение между частните и държавните болници. От години в България частните болници са освободени от задължението, когато купуват лекарствени продукти, които после Националната здравноосигурителна каса заплаща, да провеждат обществени поръчки. При гласуването в пленарната зала предложението на народните представители от ПП-ДБ това положение да се промени не е било подкрепено, каза той, цитиран от БТА. 

Александър Симидчиев, депутат от ПП-ДБ обясни, че първоначално предложението не е било неподкрепено при гласуването от ГЕРБ-СДС, но от "Възраждане" са гласували с "въздържал се" и предложението е минало, след което, при прегласуването, от "Възраждане" са обърнали вота.

Проблемът идва от там, че ние използваме обществен ресурс, за да финансираме тези лекарства, а не малка част от частните болници имат собствени дистрибутори, които могат да си формират цената по собствени правила. Това, което се получава, е, че държавните болници са задължени да използват обществената поръчка, а частните заведения - не, коментира д-р Симидчиев. По думите му стремежът на това предложение е бил всички да имаме едни същи правила, когато пазаруваме с обществени средства.

Явор Божанков от ПП-ДБ посочи, че през годините този казус е поставян многократно. ГЕРБ последователно са гласували срещу предложението и винаги са защитавали положението частните болници да не прилагат обществените поръчки, коментира депутатът. По думите му, след като депутатите от "Възраждане" са променили своя вот при прегласуването, предложението е било отхвърлено, с което се е запазило сегашното положение.