Министерството на околната среда и водите (МОСВ) издаде становище за инвестиционно предложение "Разработване на оловни, цинкови и медни руди от мини "Подвирови" и "Поповица" в района на Караманица, община Босилеград". МОСВ ще настоява да бъдат отстранени всички забележки по доклада, както и да бъде организирано обществено обсъждане и на територията на нашата страна. Това съобщават от пресцентъра на ресорното министерство.  Преди дни бе проведено публично обсъждане в Босилеград.

В доклада за оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) не са застъпени и не са оценени изчерпателно и подробно възможните значими въздействия на проекта върху околната среда в трансграничен аспект, в това число въздействията върху повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите във водосбора на река Драговищица на територията на България, се казва в становището на МОСВ. В доклада не са идентифицирани, разработени и предложени достатъчно подходящи мерки за намаляване и ликвидиране на възможните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, посочват още от министерството. "Положителна оценка за допустимост на инвестиционното предложение не може да се даде както по отношение на околната среда, така и от здравна гледна точка", казват още от МОСВ.

Преди МОСВ да информира за становището, тази сутрин пред сградата на Министерството на околната среда и водите се събраха представители на сдружение "Балканка" и Граждански комитет "Западни покрайнини" с настояване за оставката на служебния министър Петър Димитров заради "поредното бездействие" на министерството срещу това, което се случва в Сърбия. В района на Босилеград има две действащи мини, които сега ги разширяват и правят още една, каза за БТА Димитър Куманов от сдружение "Балканка". Мината "Подвирови", която представлява най-голям проблем за района, е за добив на олово, цинк и мед. Нея ще я разширяват с още една - "Поповица", на един и същ инвеститор, разказа той. И добави, че има и друга мина "Грот" над Босилеград, която представлява заплаха за Лисинското езеро, което, по думите на Куманов, се превръща в хвостохранилище. От "Балканка" се опасяват, че от хвостохранилището може да бъде излято в притоците на Драговищица и ще стигне до България.

След като се запозна със становището на министъра, Куманов каза, че не го приема.