Депутати от ПГ на "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) внесоха проекторешение за изменение и допълнение на правилника за дейността на Народното събрание с предложения за по-строги санкции при поведение, което уронва престижа на парламента, съобщиха от формацията.

Вносители са народните представители Кирил Петков, Атанас Атанасов, Стою Стоев, Калина Константинова и Настимир Ананиев. 

Една от ключовите промени в проекта е предложение за налагане на строги санкции за поведение на народен представител, което нарушава правото на друг народен представител да се изказва от парламентарната трибуна.

Също така в правилника се добавя нова алинея, която предвижда нов тип санкции като "Лишаване от право на изплащане на допълнителни разходи по чл. 11 от Финансовите правила", както и "Спиране от участие в заседания и сесии на постоянните делегации, международни конференции или друг форуми с международен характер". И двете предложения са заимствани от Правилника за дейността на Европейския парламент, където са предвидени подобни санкции.

В предложените изменения е включено още дисциплинарната мярка "отстраняване до три заседания" да се замени с "отстраняване за три заседания", като целта е да се премахне субективният фактор при определяне размера на санкцията, информират още от ПП-ДБ.

По-рано този месец депутатът Мирослав Иванов обяви от парламентарната трибуна, че ПП-ДБ ще внесе проект на решение за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с които да се завишат санкциите за поведение, недопустимо по приетите правила за работа, да се ограничат физическата и вербална агресия в залата.