Депутатите решиха да възложат на министъра на културата предприемане на необходимите действия за откриване и финансиране на Културно-информационен център на Република България в град Тараклия, Република Молдова.

Вносители на проекторешението са председателят на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната Костадин Костадинов и лидер на "Възраждане" заедно с група народни представители.

Народното събрание възлага на министъра на културата да предприеме необходимите действия при спазване на всички нормативни изисквания за откриване и финансиране на Културно-информационен център в Тараклия в тримесечен срок, гласува парламентът.

В район Тараклия има силна българска диаспора - 66% от населението е с българска етническа принадлежност, а в административния център този процент е 78, пише БТА. На територията на Молдова функционират 30 образователни институции (детски градини, основни и средни училища), в които около 5000 деца под различни форми изучават български език и литература. С оглед на това създаването и функционирането на Български културно-информационен център ще допринесе за съхраняването на националната културна идентичност на българската общност там и за трайно развитие на българската култура и традиции, посочват вносителите на проекторешението.

В мотивите се казва още, че наличието на пресклуб на БТА в град Тараклия ще допринесе за правилното позициониране на Центъра сред местните жители, чрез информационна дейност не само в района, но и там, където има компактни български общности, граничещи с него.