Летище София да се казва "Желю Желев" - на името на първия демократично избран президент у нас - зад такава петиция, адресирана до президента Румен Радев, застават няколко от основателите на СДС.

Неин автор е Петко Симеонов, който съобщи, че предложението идва от членове на първия Национален координационен съвет на синята партия (създаден през 1990 г.), сред които Соломон Паси, Димитър Луджев, Константин Тренчев, Александър Йорданов, Михаил Неделчев, Емил Кошлуков.

Тя е адресирана до държавния глава заради неговото конституционно правомощие да наименува обекти с национално значение.

"Ние, от Първия координационен съвет на СДС, колкото сме оцелели, не сме задръстени старци. Да стане разговор - как почитаме заслужилите хора? Ето ви пример: На името на Марко Семов, поклон пред неговата памет, има кръстен булевард. И то - "разкъсан" булевард Сахаров, за да продължи в бул. "Марко Семов". На името на Дертлиев има булевард, на името на Стефан Савов улица, на Лучников беше издигнат триметров паметник (позлатен или с варак от предани реституенти?)... За Жельо нищо! Паметна плоча на родния му дом във Веселиново...", написа в профила си във Фейсбук Симеонов.

А ето какво се казва в петицията, която до този момент е подписана от над 30 души:

"Уважаеми господин Президент,

На основание на Конституцията на Републиката чл. 98, т. 13, предлагаме Ви да се преименува "аерогара София" на "аерогара Желю Желев"

Вярваме, че д-р Жельо Желев и неговото дело трябва да бъдат почетени. Това е начин да се създават и утвърждават личностните образци, които персонализират българската идентичност.

Пример за българския гражданин трябва да бъдат хората, които:

Защитават своите граждански и професионални разбирания независимо от политическата конюнктура и възможните репресии и неудобства. Желю Желев беше такъв!

Свързват своето трудово и творческо дело за утвърждаването на основните ценности на цивилизацията в нашето общество. Желю Желев беше такъв!

Настояват и постигат единството на нацията в името на общодържавните цели, като преодоляват етнически, религиозни, политически различия сред отделните групи от населението. Желю Желев беше такъв!

Посвещават живота си на политическото, стопанското и гражданско развитие на България. Желю Желев беше такъв!

Поемат отговорностите да служат всеотдайно на България. Работят за нейния международен авторитет. Ангажират страната в мирни инициативи. Търсят и намират пътища за разбирателство на Балканите. Желю Желев беше такъв!

Не се облагодетелстват от служебното си положение. Не злоупотребяват с власт. Желю Желев беше такъв!

Изпълняват стриктно конституцията и законите на страната. Процедурите на демокрацията са тяхна ценност. Желю Желев беше такъв!

Не се отказват от работата си в полза на България до края на дните си. Желю Желев беше такъв!

С целия си живот доказват, че нито жертви, признания, длъжности могат да ги отделят от връзката им с редовите хора на България. Желю Желев беше такъв!

Доктор Желев в трудно време публично се противопостави на основна теза в трудовете на Ленин. Изселен от София, той написа своя труд "Фашизмът", който имаше огромно значение за разбирането на обществените процеси в България. Негова беше инициативата и подборът на учредителите за създаването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, създаден на 3 ноември 1988 година. Той беше централната фигура в създаването на СДС на 7 декември 1989 година и стана неговият пръв председател. Д-р Желев беше първият демократично избран президент на Република България след рухването на тоталитарния комунизъм. Той учреди и ръководеше Балканския политически клуб, след като се оттегли от президентската длъжност. Желю Желев напусна този свят като авторитетен, уважаван и скромен човек.

Казаното дотук не означава, че той не е имал недостатъци и не е допускал грешки. Но те не са предмет на настоящото предложение".

Желю Желев беше първият председател на СДС. Той стана президент на 1 август 1990 г., назначен от 7-то Велико Народно събрание след оставката на Петър Младенов. На 22 януари 1992 г. Желев спечели първите демократични избори за държавен глава и изкара цял мандат - до 22 януари 1997 г. Носител е на орден "Стара планина" - I-ва степен. Той почина на 30 януари 2015 г. на 79-годишна възраст.