Националната агенция за приходи ще събира принудително пари от 17 партии, получили субсидии, част от които обаче трябваше да върнат до 31 януари заради промени закона. Днес министърът на финансите Кирил Ананиев изпрати писмо до изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия за събиране на дължими средства от политически партии.

В изпълнение на текстове от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила на 25.06.2019 г. Закон за изменение на Закона за политическите партии, Министерството на финансите преизчисли годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Средствата, които следваше да бъдат възстановени от политическите партии, бяха в размер на 14 463 706 лв.

Част от политическите партии доброволно възстановиха парите от субсидии в посочения от закона срок 31 януари 2021 г.

Към 1 февруари 2021 г. не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв. от следните политически партии:

 • ПП АТАКА 30 859 лв.
 • ПП ДСБ (Партия "Демократи за силна България") 47 078 лв.
 • ПП "Нова зора" 11 689 лв.
 • ПП "ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" 38 223 лв.
 • ПП "Земеделски съюз "Александър Стамболийски" 22 784 лв.
 • ПП "Движение 21" 16 324 лв.
 • ПП "Глас народен" 15 539 лв.
 • ПП "Земеделски народен съюз" (ЗНС) 7 779 лв.
 • партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 4 544 лв.
 • ПП "Български земеделски народен съюз" 3 393 лв.
 • ПП "Европейска сигурност и интеграция" 3 016 лв.
 • ПП "ЕВРОРОМА" 3 016 лв.
 • ПП "Съюз на комунистите в България" 3 016 лв.
 • ПП "Средна европейска класа" 842 лв.
 • ПП "Български демократичен съюз "РАДИКАЛИ" 1 557 лв.
 • ПП "Съюз на свободните демократи" 1 557 лв.
 • ПП "Партия на българските жени" 779 лв.