В Единния регистър по Изборния кодекс - ЕРИК, поддържан от Сметната палата, до момента е публикувана информация за направени 1091 дарения от физически лица. Даренията са на обща стойност 2 268 115 лв., от тях паричните дарения са 2 224 149 лв., а непаричните - 43 966 лв. Това съобщиха от Сметната палата.

Финансиранията със средства от кандидати/членове на инициативни комитети, постъпили като информация в ЕРИК, са 1796, на обща стойност 2 522 782 лв. От тях, паричните финансирания са 2 047 862 лв., а непаричните - 474 920 лв.

Информацията в ЕРИК се визуализира след прилагане на процедурите за спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Със съобщението се напомня, че участниците в изборите на 29 октомври 2023 г. трябва да представят пред Сметната палата до 30 работни дни след изборния ден - т.е. до 8 декември 2023 г., отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания (съгласно чл. 172, ал.1 от Изборния кодекс).

При провеждане на балотаж срокът за представяне на отчетите е 30 работни дни след балотажа - т.е. до 15 декември 2023 г.

Сметната палата отбелязва, че съвместно с "Информационно обслужване" АД организира на 9 ноември 2023 г. онлайн обучение във връзка с изготвянето и подаването на отчетите на участниците в изборите.