Двама депутати от ДПС получиха дисциплинарни наказания в хода на дебатите по разглежданите на второ четене промени в Закона за пчеларството.

Заместник-председателят на парламента Валери Симеонов отстрани за едно пленарно заседание депутата Рамадан Аталай, който отказа да напусне парламентарната трибуна, след като Симеонов не еднократно го призова да коригира изказването си по същество. Аталай коментира промените в Закона за пчеларството, с които се изменя Законът за водите. Предложените текстове касаят статута на язовир Овчарица, който е собственост на НЕК.

Наказание "порицание" получи и депутатът от движението Елхан Кълков, който бе призован от председателстващия заседанието да свали маската си, за да бъде може да бъде разпознат. Причина за наложеното порицание бе реплика от място от страна на депутата.

Рамадан Аталай отказа да освободи трибуната и затова бе дадена почивка.

След края й, депутатът Джейхан Ибрямов от ДПС определи начина на ръководене на заседанието като "некадърен" и "некомпетенен".

Станахме свидетели на едно некомпетентно и некадърно ръководене на заседание на Народното събрание, без провинение да бъде наказан народен представител, който се изказва по същество по законопроект, заяви Ибрямов.

Председателстващият заседанието Валери Симеонов призова за изказвания по същество по спорните параграфи.

Иначе депутатите решиха създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието с приети на второ четене промени в Закона за пчеларството. Съветът подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора. Досега такъв орган е бил Националният браншови пчеларски съюз.

Министърът на земеделието е председател на Съвета, със свои заповеди определя състава му и утвърждава правила за организацията и дейността на консултативния орган.

Не бе прието предложението на независимия народен представител Валери Жаблянов функциите на този орган да се определят в закона, вносителите са предвидили чрез правилник, изготвен от министъра.

В състава на Съвета влизат представители на аграрното ведомство, ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, Българската агенция по безопасност на храните и пчеларски организации, отговарящи на изисквания, определени в правилата, гласува НС.

Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, определи още парламентът.

Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина.

Обектите в горски територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина.

За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии, тези изисквания не се прилагат.

Основните цели трябва да са опазване на пчелите като вид и развитие на пчеларството в България, в този закон няма визия, коментира Кристиан Вигенин от социалистическата партия. Според левицата чрез закона за пчеларството се дава възможност и за нерегламентирано изсичане на гори.

През всички години, когато БСП е била в управлението или в опозиция, не са внесли закон за пчелите в България, отговори Петър Петров от "Обединени патриоти".

Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите на пчелини подават заявление по образец до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Депутатите определиха собствениците или ползвателите на малки пчелини за лични нужди да подават заявлението чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса.