"Без съмнение разширяването на ЕС е движеща сила за постигане на мир и просперитет. То е геополитическа, стратегическа инвестиция в насърчаването на общите ни ценности и осигуряването на стабилност в Европа. Значението на процеса на разширяване ни беше напомнено, когато Украйна, Молдова и Грузия подадоха молби за членство след войната с Русия", заяви лидерът на европейските либерали Илхан Кючюк по време на форума "Глобална Европа", организиран от група "Обнови Европа" в ЕП.

"Но макар членството в ЕС да е стратегически избор, изискващ от държавите да преминат през трудни реформи и да се съобразят с нашите ценности, трябва да признаем, че ключът към постигането на необходимите демократични и социално-икономически трансформации е в сигурността.", каза Кючюк.

Целта на събитието е да предостави възможност за събиране на конкретни визии и идеи с ключови фигури, свързани с група "Обнови Европа" и с лидери на мнение, за повишаване на капацитета на ЕС като геополитически актьор.

Нарастващото икономическо напрежение, както и неотдавнашното засилване на международните кризи, като конфликта в Близкия изток и инвазията на Русия в Украйна, подчертават спешната необходимост от единен и координиран отговор от страна на Съюза.

Кючюк бе категоричен, че европейското единство и пълната интеграция са ключът към по-силен Съюз и възвръщане на доверието на европейските граждани в него. По думите му от изключителна важност е дълбоките реформи на Европейския съюз да вървят ръка за ръка със задълбочаване на единството, интеграцията и разширяването на Съюза.

"ЕС, който не дава приоритет на страните от Западните Балкани, които от десетилетия се стремят към членство и следват нашите указания, не може да бъде надежден. Още повече, когато говорим за ЕС на различни скорости и неравноправно третиране на гражданите му.", каза Кючюк.