Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 276,64 лв. на 307,07 лв. от 1 юли, което е ръст от 11%, реши правителството.

Над 137 000 пенсионери ще получават по-високи плащания благодарение на ръста на социалната пенсия за старост от 1 юли, тъй като по закон като процент от нея се определят размерите на други пенсии, несвързани с трудова дейност. Това отбеляза министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов по повод приетото от Министерския съвет Постановление за увеличение на този вид пенсия от 276.64 лв. на 307.07 лв., което е ръст с 11%.

Новият ѝ размер ще доведе до увеличение на пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.

"След като Надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение всички пенсии за трудова дейност да се осъвременят от 1 юли с 11%, предложението е със същия процент да се увеличи и социалната пенсия за старост, за да има справедлив подход при актуализиране на доходите на всички пенсионери", заяви министър Иванов.

Увеличението на пенсиите за трудова дейност е по така нареченото швейцарско правило. Най-масова е пенсията за осигурителен стаж и възраст, като по данни на Националния осигурителен институт към края на март такава пенсия получават 1,5 милиона възрастни. Към пенсиите за трудова дейност спадат и тези на работили в системата на МВР и отбраната, учителите и балерини и балетисти. Освен тях са и пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, тези за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и наследствените пенсии.

Всички те ще бъдат повишени от 1 юли с 11 на сто, като с толкова се увеличава и минималната пенсия за стаж и възраст, която сега е 523,04 лева и ще стане 580,57 лв. така средната пенсия у нас се очаква да достигне 883,14 лв. Не всеки пенсионер обаче ще получи реално увеличение на парите си.

Причината е, че осъвременяването става върху действителния размер на пенсията. Това е важно най-вече за пенсионерите, които са на максимален или на близък до максималния размер на пенсията, който остава същият и след 1 юли - 3400 лв. При тях увеличението може да е по-малко като процент, а за друга част такова изобщо няма да има, тъй като ограничението на тавана продължава да важи. Няма да получат увеличение и тази част от пенсионерите, които получават пенсии, отпуснати през тази година - те подлежат на осъвременяване от 1 юли догодина. Освен това различно ще бъде увеличението на тези възрастни хора, които след осъвременяването реалната им пенсия остава под минималния размер и се приравнява на нея.

Въпреки че швейцарското правило важи за трудовите пенсии, всяка година Министерски съвет взима решение да повиши със същия процент и социалната пенсия за старост.