Българската академия на науките (БАН) възразява срещу размера на средствата, предвидени за нея в бюджета за следващата година.

В становище, изпратено до председателя на Народното събрание и до председателите на парламентарните групи, Общото събрание на БАН настоява парите за Академията през следващата година да бъдат с 11 214 000 лв. повече от предвидените 117 857 000 лв.

"При така предвидения бюджет за следващата година БАН ще бъде в състояние да повиши основната заплата за асистент до 832 лв., което е повече от абсурдно на фона на обявената стартова заплата на учителите от 1260 лв. Същевременно, заявеното намерение (което ние приветстваме), за основна заплата на асистент във висшите училища от 1300 лв., ще доведе до нов абсурд - учени на еднакви длъжности в академията и във вузовете, отговарящи по закон (ЗРАСРБ) на еднакви изисквания, ще имат огромна разлика в заплащането. Това ще предизвика сериозен дисбаланс в цялостната система на науката и висшето образование в страната и ще доведе до неконтролируемо изтичане на кадри от БАН", посочват от Общото събрание на Академията.

И питат: "на какво основание Академията, която създава доказано най-качествената наука и е основен източник на научна продукция в страната, се третира по този крайно несправедлив начин?"

От БАН са изненадани и от факта, че за първи път Академията е включена в списък с публични институции, които могат да ползват до 95% от своя бюджет до декември следващата година.

"Този акт говори за унизително омаловажаване на ролята на БАН като фундаментален научен център и организация-създател на стратегически експертизи за държавата - и то не само в тази кризисна пандемична ситуация", посочат от управата на Академията и предупреждават:

"Категорично възразяваме срещу това поредно финансово дискредитиране на БАН и Ви уверяваме, че няма да останем мълчаливи свидетели на нейното смазване. Призоваваме народните представители да не бъдат съучастници в този процес!"

Според сметките на БАН, ако бъдат отпуснати исканите от тях допълнително 11 214 000 лв., то това ще позволи достигане на основни работни заплати в БАН както следва: професор - 1 450 лв.; доцент - 1 400 лв.; главен асистент - 1 350 лв. асистент - 1 300 лв.

В бюджета на БАН са включени и немалко нормативно определени разходи (стипендии на докторантите, национално възложени дейности, допълнителни възнаграждения по Закона за БАН и други), които трябва да се изплащат без прекъсване и в пълен размер, обръщат внимание от БАН.

В заключение от там изтъкват, че биха искали да вярват, че научните изследвания и иновации не са само декларативен приоритет, а осъзната необходимост и реална грижа за успешното развитие на страната.