Главният прокурор Иван Гешев изрази подкрепата на българската прокуратура за "разширяване на компетентността на Европейската прокуратура в бъдеще в посока разследване на трансгранична престъпност, пране на пари и организирана престъпност, когато застрашават интересите на Европейския съюз".

Това съобщиха от прокуратурата след проведена видеоконферентна среща с европейския прокурор Лаура Кьовеши. 

 "След първоначалните промени в НК и НПК се подготвят изменения в Закона за съдебната власт и допълнителни такива в НК и НПК, които ще регламентират статута на европейските делегирани прокурори и материалната им компетентност. Прокуратурата ще окаже експертна помощ в този процес, в рамките на компетентността й", подчерта в разговора Гешев.

По време на срещата се обсъди необходимият брой европейски делегирани прокурори в България. Обвинител № 1 сподели опасенията си, че първоначално обмисляният вариант за двама европейски делегирани прокурори с месторабота в България е недостатъчен. Той заяви, че ще окаже пълно съдействие за изпълнението на задълженията им.

На въпрос от страна на Кьовеши за обезпечаване на разследването на делата от компетентността на Европейската прокуратура, главният прокурор уточни, че решение ще вземе законодателят, но най-удачен е вариантът разследването да се провежда от специализирани в областта на престъпленията срещу финансовите интереси на ЕС органи, по модела на разследването на делата от компетентността на Специализираната прокуратура.

Гешев изрази подкрепата си за усилията Лаура Кьовеши за по-бързото структуриране на Европейската прокуратура и осигуряването на необходимия й финансов ресурс.

Срещата е по искане на Кьовеши, а в нея участваха и зам.главните прокурори г-жа Красимира Филипова, г-жа Пламена Цветанова, която отговаря за новосформираното направление във ВКП с предмет противодействие на злоупотребите със средства на Европейския съюз и взаимодействие с Европейската прокуратура, и завеждащият отдел "Международен" във ВКП - г-н Цветомир Йосифов.