Правителството одобри базисен размер от 94 евро на ден за определяне на командировъчните средства на служители в бъдещото посолство на България в Рияд, Саудитска Арабия, съобщи пресслужбата на МС.

Това постанови днес Министерският съвет с допълнение в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. Изменението се налага във връзка с откриването на дипломатическа мисия на България в Рияд.

В Саудитска Арабия няма сграден фонд, който българската държава би могла да предостави за жилища на дългосрочно командировани служители. Затова правителството определи и максималния размер на средствата за наем на жилища в Рияд - 95 на сто от базисния размер за Саудитска Арабия. Това означава, че месечният наем, който ще покрива държавата ни, ще е 2679 евро.

Така на практика служителите на Министерството на външните работи (МВнР), които ще бъдат командировани в дипломатическата ни мисия в столицата на Кралство Саудитска Арабия, ще получават малко повече от 11 хил. лв. месечно само от изплатените им командировъчни средства и от парите, заделени за наемане на жилище. В тези сметки не влиза възнаграждението, което служителите получават месечно за работата си в МВнР. 

През септември трябва да бъдат командировани служители, за да осигурят помещения за бъдещото българско посолство, става ясно от внесеното предложение на външния министър Екатерина Захариева за определяне на командировъчните средства на дипломатите ни там.

Правителството вече отпусна 1.6 млн. лв. за откриване на посолство в Рияд. То ще се състои освен от политическа и консулска служба, и от служба по търговско-икономическите въпроси.