Размерът на държавната субсидия за политическите партии за един получен действителен глас за 2021 г. остава 8 лева, решиха без дебат депутатите.

Парламентът прие на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за следващата година.

Отхвърлено беше предложението на "Воля" субсидията за действителен глас да е 0 лева.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2021 г. е в размер 4,5 млрд. лв., приеха още депутатите. Максималният размер на държавния дълг към края на 2021 г. не може да надвишава 31,9 млрд. лв. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,5 млрд. лв.