Министърът на външните работи Екатерина Захариева е изпратила писмо до Националното сдружение на общините, което е във връзка с искане за съгласуване на международното сътрудничество по места, научи Дир.бг. Писмото е било изпратено на 05.04.2018 г. и е трябвало да стигне и до областните управители и кметовете на българските общини, което според БСП се е случило.

В писмото министърът на външните работи Захариева моли областните управители да уведомят кметовете как оттук-насетне всички инициативи на местното самоуправление с международно участие, както и подписването на двустранни документи, поставянето на паметни плочи и паметници, побратимяване с чуждестранни градове и други подобни прояви да бъдат съгласувани писмено с политическия кабинет на министерството на външните работи на Р България.

Депутатът от БСП Манол Генов е възмутен от искането на министър Захариева.

Според него извън съмнение е, че липсва законов мотив едно министерство "в движение" да налага императивно нов съгласувателен режим на българските общини, още повече с политическия кабинет на външния министър. Според него българският парламент е ратифицирал още през 1995 година Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа, чийто клаузи изрично дават право на местните общности да си сътрудничат с общности от други държави. Освен това в Закона за местно самоуправление и местна администрация са заложени и никак не са отпаднали правата и възможностите на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, смята Генов. Той припомня, че с този закон категорично се урежда законовия ред за сътрудничество на общините, в т.ч. и международно. И че това се решава единствено от общинските съвети.

Ако някъде се появят индикации за напрежение или рискове за националната или гражданска сигурност, за това си има служби и е ясно, че те работят. Но това по никакъв начин до момента не е наранявало международни контакти или общински побратимявания, културен или друг обмен, още по-малко на местните общности, припомня Генов.