Парламентът премахна ограничението за броя на лицата на един адрес само за първата адресна регистрация на граждани, получили българско гражданство, съобщи "Фокус". Това се случи след като депутатите приеха промени в Закона за гражданската регистрация на второ четене.

"За" текста и целия закон на второ четене гласуваха 81 народни представители, "против" - 15 и "въздържали се" - 17, с което изменението бе прието.

Съгласно сега действащото законодателство в случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.

С направените промени това ограничение отпадна за първата регистрация на лицата, получили българско гражданство.

Ограничението бе прието преди години с цел да се предотврати манипулацията на местните избори. До следващите такива избори остават по-малко от година.