Българската делегация от групата на социалистите и демократите в ЕП няма да подкрепи предложението за регламент относно новите геномни техники и ще гласува "против" по време на днешния вот в Страсбург.

Новите геномните техники (НГТ) представляват вид генетична модификация и имат за цел създаване на условия за генетично модифицирани организми (ГМО), разработени със способи от последните две десетилетия.

"Считаме, че с проекто-регламента се създават условия за улеснен режим на пускането на пазара и в околната среда на такива организми. Няма единен научен и обществен консенсус, че този вид организми ще отговарят на заложените цели за подобряване на продоволствената сигурност. Има опасения за непредвидени въздействия върху генома при този вид генетична модификация, както и техните потенциални отрицателни въздействия върху здравето на хората, животните и растенията, както и околната среда", пишат в декларация българските социалисти в ЕП.

Според тях има опасения, че в процеса на тази генна модификация се развиват нови черти с нови опасности.

"Предложението, подложено на гласуване днес, отива по-далеч дори и от текста на ЕК и предвижда отнемане на възможността на държавите членки да отчитат обществените нагласи към този вид организми, което е в разрез с демократичните принципи. Отделно, проекто-регламентът съдържа редица съществени пропуски по отношение на режима на етикетиране на продукти, съдържащи НГТ, и създава условия за пускането на подобни продукти на пазара без изрично етикетиране. Това само по себе си е категорично нарушение на правото на потребителите да направят информиран избор. Поради тази принципна позиция и поради липсата на задълбочена дискусия по темата, инициирана от българското правителство, ние няма да подкрепим предложения регламент", заключват евродепутатите.