Това са част от изводите в доклад на "Икономист интелиджънс юнит", посветен на рисковете пред бизнес климата в България. Според "Икономист интелиджънс юнит" основната пречка пред българския бизнес е бюрокрацията, както и корупцията.
"Извънредната бюрокрация и липсата на гъвкавост в законодателната система по всяка вероятност ще са проблем за компаниите при получаването на лицензи и сключването на договори. Въпреки че новото правителство иска да изкорени корупцията, изградената култура на връзкарство предполага, че определени компании ще продължават да се радват на привилегии, макар и в по-малка степен в сравнение с миналото", се казва в доклада.
Друг негативен фактор по отношение на правителството е недостатъчното финансиране на обществените услуги - проблем, който според "Икономист" ще съществува и през следващите години.
"Икономист интелиджънс юнит" очаква българската икономика да се свие с 5.3% тази година и да нарасне с 0.8% следващата. На макроикономическо ниво няма големи рискове за бизнеса, като се изключи възможността за продължителна рецесия в основните търговски партньори на България като Германия или Турция, което автоматично ще удари продажбите на местните износители.
На този етап вероятността от банкова криза в страната е нищожна, но рисковете по това направление ще растат, ако достъпът на банките до финансов ресурс продължава да се затяга. Опасност може да изникне и ако дефицитът по текущата сметка отново започне да расте. Валутният борд може да донесе известни предимства за международните разплащания на България, доколкото поевтиняването на еврото спрямо долара ще ги улесни, се казва в документа.
Според "Икономист интелиджънс юнит" известни рискове за бизнеса има и заради лошата пътна инфраструктура, която усложнява транспорта. Финансирането от ЕС намалява тези рискове, но процесът по подобряването на инфраструктурата ще бъде продължителен, смятат анализаторите на "Икономист". Любопитно е да се отбележи, че според тях основният инфраструктурен риск в страната е недоброто качество на телекомуникационната мрежа, което би могло да затрудни и достъпа до интернет.