Шестима кандидати са допуснати до втория етап от конкурса за директор на НАП - Пловдив. Други трима не продължават надпреварата, съобщи Plovdiv24.bg.

В първоначалния списък за допуснатите са посочени имената Виктор Стоименов, Димитър Ценов, Миглена Атанасова, Пламен Георгиев и Светла Пенкова. Ден по-късно е добавен и Тихомир Колев.

Недопуснати са Златко Вълчев, Михаела Райкова и Сергей Сребрев, тъй като не са представили копия на изисквани документи.

Шестимата допуснати се явяват писмен изпит с разработка по управленска тематика. Работата се оценява по 5-степенна скала, като най-ниската степен е 1, а най-високата 5, а критериите са: структура на съдържанието, владеене на проблематиката, езикова култура. Оценката от писмената разработка е средноаритметична от оценките по трите критерия. Веднага след това се попълват тестове за личностни и делови качества, но резултатите от тях не участват във формирането на крайния резултат от конкурса.

До следващия етап от конкурса - интервю, се допускат кандидатите с най-ниска оценка 4 от писмената разработка. Самото интервю се приема за издържано също при резултат 4. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на писмения изпит, умножен с коефициент - 3 и резултата от интервюто, умножен с коефициент - 5.

Кой ще е новият директор на НАП - Пловдив трябва да стане ясно след около две седмици.