Министерство на здравеопазването изплати на "УМБАЛ-Пловдив" АД изравнителна субсидия за вече извършена дейност за месеците април имай 2018 г. и авансова субсидия за спешна помощ за юни 2018 г. във връзка с договор за финансиране по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г., съобщава Плодвдив 24.

По информация на ръководството на болницата е постигната договореност с фирмата, търговец на електроенергия, лечебното заведение да преведе част от дължимата сума след получаване на субсидията от Министерството на здравеопазването. Остатъкът от задължението на лечебното заведение към ЕВН ще бъде изплатен в края на месец юли - след като болницата получи средства от НЗОК по договор за извършените дейности.

Припомняме, че в УМБАЛ Пловдив АД е получено писмо от доставчик на свободния пазар на електроенергия за преустановяване на захранването на 9.07.2018 г. поради неразплатени задължения. Доставчикът е поискал и от Елекроразпределение Юг захранването с електроенергия на болницата да бъде преустановено от 9.07.2018 г.